diumenge, 30 de novembre del 2014

29NOV2014

GRÀCIES per aquest dia !


DECLARACIÓ DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT


El Secretariat Nacional de l’Assemblea Nacional Catalana, després de la mobilització del 9 de novembre passat i en la perspectiva de la propera
celebració d’unes eleccions anticipades que prenguin el caràcter de plebiscitàries i donin l’aval definitiu a la constitució de l’Estat Català independent, vol fer pública aquesta

DECLARACIÓ DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

ANTECEDENTS

1.- El Full de ruta de l’ANC Quasi vuit mesos després de l’aprovació del Full de ruta a l’Assemblea general
de Tarragona (05/04/2014), les etapes incloses en la Via A del Full de Ruta ja han estat superades. L’escenari c) preveu la celebració d’unes eleccions de caràcter plebiscitari si no ha estat possible celebrar una consulta amb plenes garanties democràtiques. És en la fase on ens trobem ara. 
2.- La valoració del 9N
La jornada del 9 de novembre ha representat un punt de no retorn en el procés d’independència nacional. Aquesta nova mobilització s’ha materialitzat en una votació que ha superat les xifres de qualsevol mobilització precedent i en la signatura massiva de la denúncia contra l’Estat espanyol davant les principals institucions internacionals. L’actitud intransigent del Govern espanyol i una utilització política del poder judicial més pròpia de règims passats, ha contribuït a la mobilització massiva del poble català d’aquest 9N que ha plantat cara als intents involucionistes impulsats per les elits espanyoles. La forma en què s’ha hagut de celebrar aquest 9N, fa necessari que el resultat aconseguit hagi de ser confirmat. Com que no ha estat possible fer-ho mitjançant un referèndum o una consulta legal, caldrà fer-ho mitjançant unes eleccions que es dotin d’un caràcter plebiscitari i que ofereixin un resultat amb una lectura inequívoca. Cal, doncs, centrar l’oferta en els punts comuns i evitar la lluita partidista, que podria portar al desànim d’una part important de l’electorat o, pitjor encara, a la impossibilitat d’una lectura clara dels resultats per part de les institucions internacionals i dels altres estats a qui demanarem el reconeixement.El 9N, per com es va desenvolupar, ens ha ofert una lliçó inesperada: una part important de la ciutadania catalana ha estat conscient que, votant,desconnectava de l’Estat espanyol i que començava a construir una nova legalitat, la catalana. Alhora, el 9N ha mostrat que la ciutadania ha pres, definitivament, el protagonisme del procés.
3. El paper de l’ANC
A partir de les eleccions que cal celebrar al més aviat possible, cal construir
els espais de sobirania que ens permetin avançar en la construcció del nou
Estat i les estructures socials i polítiques necessàries per disposar de les
eines que facin possible fer un país molt millor, on valgui la pena viure-hi ,
que combati la corrupció, la precarietat i la pobresa.
És en aquest marc que el Secretariat Nacional de l’Assemblea Nacional
Catalana ha fet un procés intern per decidir el posicionament de l’ANC en
relació amb les eleccions previstes en aquesta fase del procés, la valoració
del 9N i el paper de l’ANC en aquest futur immediat. Com a resultat d’aquest
procés de debat intern i del posterior debat del Secretariat Nacional fem
pública aquesta

PRESA DE DECISIÓ

1.- Després del 9N el camí per obtenir un mandat democràtic clar i
definitiu, que avali que la majoria social del poble català vol la constitució
d’un Estat català, passa per la celebració d’unes eleccions “autonòmiques”
de caràcter plebiscitari. Aquestes eleccions han de ser la constatació definitiva
del suport majoritari del poble català a la constitució del nou Estat, el seu
resultat ha de ser inequívoc i ha de poder ser llegit, internacionalment, com
a base suficient per iniciar les converses per al reconeixement internacional
de l’Estat català.

2.- Aquestes eleccions han de permetre la formació d’un Parlament i d’un
Govern que garanteixin el funcionament de l’administració pública
d’acord amb criteris de regeneració democràtica i de justícia social i per crear
les estructures del nou Estat, mentre es generen els espais de sobirania
necessaris que demostrin els beneficis de la independència.

3.- La data de celebració d’aquestes eleccions ha de fer-se pública al més
aviat possible, amb l’objectiu de tenir constituït el nou Parlament durant la
primavera de l’any vinent. La proposta de l’ANC de celebrar-les el proper mes
de febrer és possible si les forces polítiques i socials que donem suport a
aquest procés ens posem a treballar immediatament.

4.- Considerem que la proposta feta pel President de la Generalitat el passat
dia 25, representa un important salt endavant en el procés de constitució del
nou Estat català. Aquesta proposta és un bon punt de partida per fer
possible la construcció d’una àmplia unitat política i social entorn d’una
candidatura transversal que tingui com a principal objectiu l’assoliment de
la independència nacional en el termini més breu possible. L’ANC assumeix el repte i es compromet a implicar-se a fons perquè sigui possible la configuració d’una candidatura d’aquestes característiques, que respon a les propostes recollides en el nostre Full de ruta i que representi i inclogui totes i cadascuna de les diverses sensibilitats socials i polítiques del sobiranisme. 

5.- Una candidatura així només serà possible des de la unitat política i social
que ha anat construint-se durant aquest procés i que cal enfortir a partir
d’ara. Aquest enfortiment ha de ser el resultat d’un treball col·lectiu que
persegueixi la cerca dels punts de coincidència i comenci per definir el “què”
i el “com” per decidir, a continuació, el “quan” i només en última instància el
“qui”.

6.- De la mateixa manera que hem treballat unitàriament per superar les
dificultats sorgides en el moment en què la celebració del 9N va perillar, cal
mantenir els espais unitaris de treball per avançar en aquest procés i per
construir els acord necessaris que assegurin la celebració de les eleccions
com a mitjà per assolir els objectius abans esmentats.

7.- Durant aquesta fase del procés d’independència és fonamental continuar
ampliant la majoria social i consolidar la cohesió social. L’Assemblea
reforçarà els instruments, recursos i estructura per assolir aquests dos
objectius i per ampliar les aliances necessàries per aconseguir-los.
Els eixos principals del nostre treball seran: l’acció política, la pedagogia sobre
els beneficis de la independència, la creació permanent i progressiva d’espais
de sobirania i la mobilització.

Cornellà de Llobregat, 29 de novembre de 2014.

dimarts, 25 de novembre del 2014

CTSE


L’Assemblea Nacional Catalana (ANC)  farà públic el seu posicionament davant l’actual context polític el proper dissabte 29 de novembre a les 12:30 hores a l’Auditori de la Fira de Cornellà


https://www.google.es/maps/dir/El+Palau+d%27Anglesola,+Lleida/Fira+de+Cornell


diumenge, 9 de novembre del 2014

9N al Palau ... Èxit, èxit per a Tothom!


El Palau d'Anglesola ,
1139 votants de uns ~ 1700 possibles.

SISI     986
SINO     52
NO         44
SI/blanc 18
Blanc       5
Altres     34

participacio ~ 67%

Un veí del Palau d'Anglesola,Pepe Gou , de 95 anys, votant

dissabte, 8 de novembre del 2014

Informació per als voluntaris

 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AbeX4bID40M 

Información para los miembros de la mesa (subtítulos en castellano)

Informació general per als voluntaris

Tipus de tasques
El procés de participació compta amb diverses classes de voluntaris, en funció dels aspectes amb què estiguin relacionades les seves tasques:

Els locals on es participa
 • Són els coordinadors del local i els voluntaris del local
El procés de participació
 • Són els coordinadors del procés, els gestors de mesa, els membres de mesa –presidents i vocals– i els suplents
La recollida de dades o l’atenció d’incidències
 • Són els operadors del Centre de Recollida d’Informació (CRI)
La gestió internacional del procés de participació
 • Són els voluntaris dels centres de participació a l’exterior

Data, lloc i horari
Durant la jornada del 9 de novembre de 2014, els voluntaris duran a terme les seves tasques en el lloc i els horaris que s’indiquen en cada cas en la informació específica per a cada classe de voluntari i que es reprodueix a continuació esquemàticament.
Tasca Lloc Hora d'inici Hora final
Coordinador/a del local Local assignat 7.30 h Finalització jornada
Voluntari/ària del local Local assignat 7.30 h Finalització jornada
Coordinador/a del procés Local assignat 7.30 h Finalització jornada
Gestor/a de mesa Local assignat 8.00 h Finalització jornada
Membres de la mesa Local assignat 8.00 h Finalització jornada
Suplents Local assignat 8.00 h Finalització jornada
Operadors del CRI CTTI, Salvador Espriu, 45-51, Polígon Pedrosa - L'Hospitalet de Llobregat 7.30 h Finalització jornada
Documentació
Per a la jornada de participació, els voluntaris han de dur la documentació següent:
El DNI
Una còpia del missatge electrònic rebut, amb la designació com a voluntari/ària
La informació general i específica continguda en aquest document
La documentació que hagin de dur de forma específica, d’acord amb les tasques assumides, que s’indica en cada cas (fulls de transmissió de dades, llistes de voluntaris, etc.)

Altres previsions
Tots els voluntaris han de portar el telèfon mòbil que van facilitar quan es van inscriure per tal que puguin ser localitzats. Es recomana dur la bateria del mòbil carregada al 100% i el carregador.
Per mantenir el clima d'imparcialitat necessari, és convenient que les persones del dispositiu no duguin cap peça de vestir, complement o emblema relacionats amb algun dels posicionaments que són objecte de la jornada de participació.
La participació com a voluntari no merita compensacions econòmiques de cap mena ni dóna dret a cap permís laboral.

Resolució d’incidències
Incidències relacionades amb l’assistència o participació dels voluntaris
  • En cas que un voluntari/ària hagi de comunicar qualsevol eventualitat, ho pot fer des de les 8 fins a les 20 hores, al telèfon 93 551 59 90. En el cas que vulgui comunicar qualsevol incidència el mateix dia 9 (en especial, la impossibilitat d’assistir-hi), ho pot fer al telèfon d’incidències 900 103 633.
  • Correspon al coordinador/a del procés designar les persones que han de suplir els voluntaris que no hi hagin pogut assistir o participar. Si, per qualsevol motiu, la persona designada com a coordinador/a del procés no es presenta al lloc i a l’hora indicats, el coordinador/a del local o qualsevol altre voluntari/ària que ho detecti ho ha de comunicar immediatament al Centre de Recollida d’Informació (CRI) i esperar les indicacions corresponents.
  • Les substitucions definitives dels membres de la mesa es recullen en l’acta.
  • Les substitucions definitives d’altres voluntaris que no són membres de la mesa es comuniquen al CRI.
Incidències relacionades amb l’accés als locals
  • Els voluntaris que es trobin amb problemes relacionats amb l’accés als locals de participació, ho han de comunicar al telèfon d’incidències 900 103 633.
Incidències durant la jornada de participació (meses, informàtica, ordre públic...)
  • En el cas que les meses de participació no estiguin constituïdes a les 9 hores, el GESTOR/A DE LA MESA ho ha de comunicar al COORDINADOR/A DEL PROCÉS i al telèfon d’incidències 900 103 633.
  • Si es produeix algun problema d’ordre públic dins el local de participació, cal comunicar-ho al COORDINADOR/A DEL PROCÉS, qui ho comunicarà als cossos de seguretat, si és necessari.
Tancament de la jornada
Al tancament de la jornada, i un cop realitzades totes les tasques específiques, us agrairem que col•laboreu a deixar ordenat el local de participació i dipositar tot el material sobrant i que no sigui reutilitzable en el contenidor corresponent.

Informació per als suplents

A cada local de participació hi ha assignats SUPLENTS amb les funcions següents:
 • Suplir qualsevol tasca de voluntari assignada prèviament a la jornada de participació per part de l’organització, en substitució de qualsevol baixa. En aquest cas, el voluntari SUPLENT deixa de ser-ho i ocupa la funció assignada.
 • Presentar-se a les 8 h del dia 9 de novembre al local de participació assignat.
 • Suplir qualsevol baixa el dia de la jornada i assumir-ne íntegrament les funcions.
 • Seguir les indicacions del coordinador del procés en totes aquelles tasques que consideri necessàries per al bon desenvolupament de la jornada.
 • Estar disponible i localitzable al telèfon mòbil facilitat durant tota la jornada.

En cas que el Centre de Recollida d’Informació (CRI) s’hagi de posar en contacte amb els  suplents, ho farà al número de telèfon mòbil que hagin comunicat a la sol·licitud.

ACCÉS AL LOCAL I TASQUES PREPARATÒRIES
Els SUPLENTS arriben a les 8 h del dia 9 de novembre al local de participació, al qual han estat assignats amb la documentació següent:

 • El DNI.
 • Una còpia del correu electrònic amb la seva designació.
 • La informació per als coordinadors del procés de participació.
 • La informació per als gestors de mesa.
 • La informació per als membres de mesa.
 • Tres fulls de transmissió de dades.
  Si a les 8.05 h hi ha alguna dificultat per accedir al local de participació, truquen al telèfon d’incidències del CRI 900 103 633, de caràcter gratuït.
Un cop dins del local de participació, es presenten al COORDINADOR DEL PROCÉS de participació amb la còpia del correu electrònic amb la seva designació. El COORDINADOR DEL PROCÉS els comunica el seu número de mòbil i, si escau, els lliura una etiqueta de color groc que identifica el seu càrrec, la qual han de portar en un lloc ben visible durant tota la jornada de participació.

TASQUES DURANT LA JORNADA DE PARTICIPACIÓ
Els SUPLENTS han d’estar familiaritzats amb la informació preparada per als diferents rols que els podria correspondre de desenvolupar (coordinador del procés de participació, gestor de mesa, president o vocal, voluntari de local). En el moment en què un SUPLENT passa a cobrir una vacant, la informació que ha de seguir és la preparada per a la funció en què s’ha produït aquesta vacant.
Els SUPLENTS romanen al local de participació, amb el telèfon mòbil operatiu, a l’espera que el COORDINADOR DEL PROCÉS demani que substitueixin algun altre voluntari, que participin en alguna tasca auxiliar, o bé que els indiqui que poden marxar, amb el benentès d’estar localitzables durant tota la jornada.
La seva jornada finalitza quan així els ho indiqui el COORDINADOR DEL PROCÉS, un cop hagi finalitzat l’avaluació provisional de la jornada i s’hagi distribuït la documentació de la manera establerta.

INCIDÈNCIES ABANS DE LA JORNADA DE PARTICIPACIÓ
Si un SUPLENT no pot presentar-se el dia 9 de novembre a les 8 h del matí per alguna causa justificada ho ha de comunicar, fins al dia 8 de novembre, al telèfon 93 551 59 90 (de 8 a 20 h) o bé el mateix diumenge dia 9, a partir de les 7 h, al telèfon d’incidències 900 103 633.
Per a l’aclariment de qualsevol dubte respecte a la interpretació d’aquesta informació, el telèfon de contacte és el 93 551 59 90 i l’adreça de correu electrònic
infoparticipa@gencat.cat

dijous, 6 de novembre del 2014

Informació sobre la denúncia contra l'Estat Espanyol


Informació sobre la denúncia contra l'Estat Espanyol

Amb l’acte d’avui, dimecres, al Parlament de Catalunya, en què molts dels càrrecs electes al Parlament de Catalunya, al Congrés i al Senat espanyol ial Parlament Europeu, han signat la denúncia contra l’Estat espanyol davant les principals organitzacions internacionals (ONU, Parlament i Comissió Europea, Consell d’Europa i Organització per la Seguretat i la Cooperació a Europa), hem iniciat la fase d’internacionalització del nostre procés d’independència.

Aquest acte de denúncia tindrà continuïtat, aquest divendres, a la majoria d’ajuntaments catalans, on els alcaldes i regidors també la signaran i el proper diumenge, dia 9, quan els ciutadans podrem fer el mateix.
Totes aquestes denúncies es faran arribar, a les esmentades institucions , mitjançant una delegació institucional, per donar el màxim ressò a aquestes accions que avui han començat.
Malgrat algunes informacions periodístiques, aquestes accions han estat promogudes per l’ANC dins la nostra estratègia d’internacionalització, element clau en la fase actual del procés.
Vam presentar la nostra propostaals diferents partits que conformen la Taula de forces polítiques i socials per l’Estat propi, que s’està reunint de forma regular des de finals de setembre, i entre d’altres coses, va servir per poder incorporar ICV a la dinàmica unitària entorn del 9N. 
Com podeu veure, es tracta d’un primer pas per a consolidar una àmplia i sòlida unitat que permeti portar el procés fins al final, ja que l’estem construint a partir d’acords sobre els objectius i el full de ruta que hem de seguir a partir d’ara.
Amb la lectura dels textos de les denúncies, que us adjuntem, podreu comprendre l’abast d’aquestes accions que proposem.
Us demanem disculpes per no haver-vos pogut informar abans, però els textos finals no van ser aprovats per totes les parts fins ahir, dimarts, i hem intentat que no es filtressin abans d’hora.Comitè Permanent ANC


DENÚNCIA CIUTADANA DAVANT LES NACIONS UNIDES, EL PARLAMENT EUROPEU, LA COMISSIÓ EUROPEA, EL CONSELL D'EUROPA I L’OSCE

Els sotasignats, ciutadans europeus i catalans, fem nostra la denúncia subscrita pels càrrecs electes del Parlament de Catalunya, del Parlament Europeu, de les Corts espanyoles i dels Ajuntaments de Catalunya, contra l’Estat espanyol perquè vulnera el dret del poble català a decidir el seu futur polític i li impedeix l’exercici de la democràcia mitjançant qualsevol sistema de consulta reconegut internacionalment.

En aquest sentit, AFIRMEM que:

1.- El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter
de subjecte polític i jurídic sobirà i, com a tal, es reconeix a sí mateix el dret
a decidir el seu futur polític.
2.- El poble català, directament o mitjançant els seus representants polítics,
ha expressat repetidament la seva voluntat de decidir el seu futur polític.
3.- El Parlament i el Govern de Catalunya han seguit tots els passos
necessaris per poder complir el mandat democràtic d’exercir el dret a
decidir, derivat de les eleccions del 25 de novembre de 2012.
4.- La posició espanyola és contrària a la pràctica internacional pròpia de
països democràtics, com són els casos del Canadà amb el Quebec i del
Regne Unit amb Escòcia.

És per tot això que posem en coneixement de les Nacions Unides, del
Parlament Europeu, de la Comissió Europea, del Consell d’Europa i de
l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa que:

1.- Des de Catalunya s’han exhaurit les vies legals dins de l'Estat espanyol
per trobar un acord polític que permeti celebrar un referèndum o consulta
sobre el futur polític de Catalunya, inclosa l'opció de la independència.
2.- Existeix una manca absoluta de voluntat política per part del Govern
espanyol per establir marcs de diàleg i de negociació i també constatem la
seva negativa permanent a fer possible l’exercici del dret a decidir del poble
català.
3.- L’acumulació de dificultats i de negatives per part de les màximes
institucions polítiques i judicials de l’Estat espanyol, que refusen
constantment totes les propostes que s’han fet des de Catalunya, s’agreuja
amb una decidida involució política i democràtica, clarament dirigida a
debilitar l’autogovern català. Aquesta involució avui s’expressa amb total
claredat en els aspectes polítics, competencials, financers, socials, culturals
i lingüístics.
4.- Ens sentim legitimats per emprendre totes les actuacions necessàries,
de forma pacífica i democràtica, que ens permetin conèixer la voluntat
majoritària del poble de Catalunya amb relació al seu futur polític i,posteriorment,
democràtic. Per obrar en conseqüència seguint aquest mandat
És per això que, en aplicació dels principis democràtics que inspiren la Carta Fundacional de les Nacions Unides i dels successius pactes i tractats internacionals que garanteixen els drets dels pobles a decidir el seu futur polític, sol·licitem a les Nacions Unides, al Parlament Europeu, a la Comissió Europea, al Consell d'Europa i a l’OSCE, que duguin a terme les actuacions necessàries per garantir que el poble català pugui decidir, democràticament, el seu futur polític.


Novembre 2014 Pag _____