divendres, 25 d’abril del 2014

CATIGATCatigat   passa per El Palau - 


         Diumenge 27 ,mes o menys ,des de les 11  fins les 12 del matí

Recorregut 


Catigat Pla d'Urgell
Us recordo que el dia 27 d'abril està prevista la
VII Cati-Gat Pla d'Urgell
(http://catigat.blogspot.com.es), que enguany surt i finalitza a
Bell-lloc,
amb un lema molt escaient: "Objectiu 1714" per posar en circulació 1714 rodes, és a dir,
 857 bicicletes simultàniament per la comarca.Els organitzadors ens han demanat a les diferents assemblees territorials col·laboració perquè a cada poble hi hagi una mobilització per tal que s'engalanin els balcons amb senyeres i estelades per a l'ocasió, que es faci sonar música festiva i reivindicativa pels altaveus i que la gent de cada poble pugui sortir a animar a tots els ciclistes. Tot plegat perquè la Cati-gat sigui,  aquest any més que mai, una diada esportiva i lúdica, però sobretot reivindicativa i compromesa amb la llibertat de Catalunya. Depèn, doncs, de les diferents assemblees locals organitzar aquest suport i col·laboració i  per això us faig arribar els horaris aproximats de pas de la cursa per les diferents poblacions,  i un enllaç al Dropbox on podreu veure les captures de pantalla dels carrer de cada poble que passarà la Cati Gat  perquè pugueu preparar els actes que cregueu convenients.


El pais de tots

Us recordem que el dilluns 28 d'abril, a les 20 h i a la seu de l'Ateneu, s'impartirà la formació del projecte "El país de tots" que ha engegat l'Assemblea Nacional Catalana per saber donar arguments i saber transmetre i convèncer els indecisos. 

És molt important l'assistència de com més membres i simpatitzants millor a aquest acte de formació per l'interès que desperta ja que "El país de tots" és un projecte de l'Assemblea per consolidar i ampliar la majoria social a favor de la independència de Catalunya, a més de garantir la cohesió social en la futura Catalunya independent.

Amb la formació "El país de tots" us donaran informació per fer arribar les raons per la independència a  indecisos i no convençuts. A aquelles persones que encara dubten i que no tenen clar si volen que Catalunya sigui un estat independent.

Us demanem la màxima assistència i difusió de l'acte.  Salut i país

dimecres, 16 d’abril del 2014

Resum informatiu al Palau de aquest trimestre

Assemblea General
El 5 d’abril, Tarragona es va omplir de membres de l’ANC d’arreu del país. Amb el lema “estem preparats per tornar a fer història”, l’assemblea de l’Assemblea va aprovar el full de ruta per aquest 2014. L’entitat està més viva que mai i en aquesta jornada es va poder assaborir aquest moment trepidant i emocionant de l’ANC.

Persecució de l’ANC i de la Carme
Des de sectors rancis de l’estat espanyol s’està duent a terme una persecució i fins i tot criminalització de l’entitat. Sovinentegen els articles i les manifestacions que pregonen la censura de l’Assemblea. Malauradament alguns fins i tot acusen, assenyalen i denuncien la presidenta, Carme Forcadell. A la pràctica, a cada nou atac hem sumat socis i actualment superem els 30.000, el doble de fa un any. El discurs de la por no ens pot aturar perquè tenim la consciència de fer bé les coses. Si voleu fer pinya: elpalaudanglesola@assemblea.cat   

Signa un vot per la independència
La campanya va avançant i cada cop hi ha més signatures. Aquesta campanya es basa en el dret fonamental de petició reconegut tant a l'article 29 de la Constitució espanyola, com a l'Estatut  i està regulat per la Llei Orgànica 4/2001. Aquest dret preveu el reconeixement de les persones naturals i jurídiques poder fer peticions sobre matèries d'interès col·lectiu o general. Al Palau d’Anglesola entre el cap de setmana de recaptació de gener, la festa major de Sant Blai i Sant Jordi, superem els 500 vots.

Multitud d’actes
Des del Pla d’Urgell s’organitzen multitud d’actes per mantenir la flama de la independència ben encesa, per crear consciència, per argumentar el per què. Aquests mesos s’han apropat a la nostra comarca persones com en Santiago Vidal, la Carme Forcadell…

Podeu consultar l’agenda a: http://assemblea.elpalaudanglesola.cat/

Lluny de les provocacions
El pal de bandera de la plaça Catalunya cada cop és més petit. Ha sortit fins i tot a TV3 i l’hem hagut de restaurar dues vegades perquè l’han tombat violentament. Cap problema. Lluny de provocacions, lluny dels atacs. La nostra acció en tot moment ha estat, és i serà tranquil·la, exemplar, constructiva… I amb els qui no comparteixen el nostre objectiu, l’estat propi, ens agrada dialogar-hi, farcir el discurs de raons, compartir la passió i il·lusió que ens fa… i, en tot cas, respectar l’opinió de cadascú. Alguns, però, no estenen la mà a parlar-ne, ni gosen pensar. Són els que només entenen el joc del vandalisme.
Podran tombar pals, cremar estelades… però no tombaran ni retallaran el nostre somni i el nostre pas és tan decidit com pacífic. Així que ens allunyem de qualsevol radicalisme i senzillament reclamem votar, decidir. Que el 9 N està cada cop més a prop. I esperem que aleshores la notícia mediàtica sigui l’èxit democràtic i no pas les bretolades i les pintades.

L’onze de Setembre tornem a BCN
Reserveu-vos altre cop la Diada Nacional per fer història. El matí d’aquella festa proposem un acte col·lectiu, popular i massiu al Palau d’Anglesola. I a la tarda autocar i cap a BCN, per construir un mosaic humà en forma de V. Una ve baixa de Via, de Voluntat, de Votar i de Victòria. Podrem omplir tres autocars de palauanglesolins? Som-hi.

dimarts, 15 d’abril del 2014

Votació per eleccions nous assemblearis nacionals

DIA VOTACIÓ ,dissabte 10 de maig de 2014
Lloc , Ateneu Plana d'Urgell ,camí Palau ,abans de la via del tren , a MOLLERUSSA
Hora ,  a partir de les 10:00 matíREGLAMENT ELECTORAL 2014 (RELEC 2014)
Assemblea Nacional Catalana
En l’Assemblea General de l’Assemblea Nacional Catalana (d’ara endavant, ANC)
celebrada el passat dia 5 d’abril de 2014 a Tarragona es va acordar convocar eleccions
per escollir el nou Secretariat Nacional que substituirà el Secretariat actual per al proper
dia 10 de maig de 2014. Fins a la data en que es constitueixi i entri formalment en
funcions el nou Secretariat Nacional escollit, d’acord amb el que s’estableix en l’article
16.1 d’aquest Reglament Electoral (d’ara endavant, RELEC), es mantindran en funcions
el Secretariat Nacional actual.
Per regular i desplegar el procediment electoral en tots els aspectes pràctics no
previstos en els Estatuts ni en el Reglament de Règim Intern de l’ANC, així com per
establir un calendari específic, el Comitè Permanent en funcions, degudament habilitat
per l’Assemblea General per a aquesta finalitat, aprova la present normativa electoral
específica per a les eleccions abans esmentades.
1.- CONVOCATÒRIA DE LES ELECCIONS.
1.1.- D’acord amb els acords presos en dita Assemblea General, les eleccions al
Secretariat Nacional de l’ANC es celebraran el proper dissabte dia 10 de maig de 2014,
per la qual cosa el seu Comitè Permanent en funcions, per delegació expressa i en la
seva reunió celebrada el dia 8 d’abril, ha elaborat i aprovat el present RELEC amb
l’objectiu de regular-les.
1.2.- Pel què fa a les Assemblees Territorials i Sectorials, recordar que l’elecció o
renovació dels seus respectius Secretariats s’ha de dur a terme d’acord amb els Estatuts
i Reglament de Règim Intern vigents.
2.- LLOC DE CELEBRACIÓ.
2.1.- Les eleccions per escollir tots els membres del nou Secretariat Nacional se
celebraran de forma descentralitzada a totes les seus de les diferents Assemblees
Territorials que estiguessin constituïdes fins el dia 5 d’abril.
2.2.- No obstant això, les Assemblees Territorials de cada Regió (segons la divisió
regional establerta en el Reglament de Règim Intern i que es reprodueix més avall) es
podran agrupar, excepcionalment, als efectes de concentrar les votacions en una sola
població. Correspondrà als respectius coordinadors locals acordar l’agrupació de dues o
més Assemblees Territorials d’una mateixa Regió.0
2.3.- Totes les Assemblees Territorials comunicaran, a la Junta Electoral (al correu
juntaelectoral@assemblea.cat), no més tard del dia 19 d’abril si tenen previst celebrar
les eleccions de forma independent o de forma agrupada amb altres Assemblees
Territorials i, en aquest darrer supòsit, amb quines Assemblees s’agruparan i on
s’establirà la seu electoral.
12.4.- Les Assemblees Territorials que fins el dia 19 d’abril no s’hagin agrupat amb
d’altres, als efectes de les votacions, podran ser agrupades amb aquelles Assemblees
Territorials que decideixi la Junta Electoral. La Junta disposarà fins el 26 d’abril per
tancar el mapa de seus electorals. Es comunicarà per correu electrònica tots els socis, el
mateix dia 26 o com a molt el dia següent el llistat de seus electorals.
2.5.- En el cas de les Assemblees Territorials que hagin optat per agrupar-se amb altres
per dur a terme les eleccions del Secretariat Nacional i que, almenys una d’elles, faci
eleccions per escollir un nou Secretariat Territorial, aquestes també tindran lloc en la
mateixa seu agrupada.
3.- NOMBRE DE MEMBRES A ESCOLLIR.
3.1.- El nou Secretariat Nacional estarà integrat per setanta-cinc (75) membres.
3.2.- Dues terceres parts dels membres del nou Secretariat (50) tindran la consideració
de membres de representació territorial i els candidats que es presentin a elecció com a
representants de la seva Regió seran escollits per recompte del vot del conjunt dels
membres d’aquesta Regió, resultant escollits aquells candidats que hagin obtingut més
vots agregadament en la Regió.
3.3.- Per escollir els membres del Secretariat de representació territorial, les 10 Regions
en què es divideix l’àrea d’acció de l’ANC i el número de membres del Secretariat que
seran escollits per cada Regió seran els següents:
Regió Territori que comprèn Membres de
representació
territorial
1a1 Ciutat de Barcelona 7
1a2 Barcelonès Nord 2
1a3 Barcelonès Sud 2
1b Maresme 3
1c Baix Llobregat 3
1d Vallès Occidental 3
1e Vallès Oriental 3
2 Gironès, Alt i Baix Empordà, la Garrotxa, Pla de l’Estany i la
Selva 3
3 Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf 3
4 Tarragonès, Conca de Barberà, Alt Camp, Baix Camp i Priorat 3
5 Baix Ebre, Ribera d’Ebre, Terra Alta, Montsià i Matarranya 3
6 Segrià, Urgell, Segarra, Les Garrigues, Pla d’Urgell, Noguera,
Llitera i Baix Cinca 3
27 Bages, Anoia, Berguedà i Solsonès 3
8 Baixa Cerdanya, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà,
Ribagorça, Alta Ribagorça i Val d’Aran 3
9 Osona i Ripollès 3
10 Rosselló, Vallespir, Fonolleda, Capcir, Alta Cerdanya i Conflent 3
3.4.- Una tercera part dels membres del Secretariat (25) tindrà la consideració de
membres de representació nacional i serà escollida per recompte del vot total de tots
els membres de l’ANC, resultant escollits aquells candidats que hagin obtingut més vots
en la totalitat del territori.
3.5.-Pel que fa al nombre de marques de votació que es faci a cada papereta es seguiran
les següents regles:
a. En la votació dels membres de representació territorial, els electors podran
assenyalar tants candidats com elegibles hi hagi a la Regió concreta. Així, a
Barcelona ciutat en podran marcar 7, als dos Barcelonesos (nord i sud) en podran
marcar 2 i a la resta de territoris de l’article 3.3 d’aquest RELEC en podran marcar
3.
b. En la votació dels membres de representació nacional, el nombre màxim de
candidats a marcar en la papereta de votació serà de 25.
c. Tota papereta que contingui més candidats marcats serà nul·la.
3.6.-Tots els membres electes del Secretariat Nacional tindran els mateixos drets i
obligacions, amb independència de si han estat escollits per representació territorial o
nacional.
4.- SUPERVISIÓ DEL PROCÉS: LA JUNTA ELECTORAL.
4.1.-Es crea formalment una Junta Electoral encarregada de garantir la imparcialitat i el
rigor del procés electoral.
4.2.- La Junta Electoral estarà integrada, d’acord al que estableix l’art. 8.5.3, pels
següents membres sortints del SN, que s’han de presentar voluntaris:
- Agustí Gallart
- Jordi Murgó
- Francesc Sánchez
4.3.-Els membres de la Junta Electoral no podran presentar-se a les eleccions.
4.4.- Les funcions de la Junta Electoral són:
a. Verificar el cens provisional de votants de l’ANC, resoldre les reclamacions que es
puguin presentar i aprovar el cens definitiu.
3b. Comprovar que els candidats reuneixen les condicions estatutàries i
reglamentàries per presentar-se a les eleccions.
c. Resoldre les impugnacions que es puguin presentar contra les candidatures.
d. Proclamar les candidatures vàlides.
e. Posar a disposició dels membres de l’ANC els formularis dels candidats vàlids per
tal de poder donar a conèixer els seus currículums, projectes i equips, a través
del web de l’ANC.
f. Excloure, si escaigués, els candidats que infringeixin la normativa de l’ANC.
g. Aprovar el model de papereta de votació que ha de ser clar, coherent i
entenedor, i, particularment, comprovar que en totes elles hi figuri el nom de
tots els candidats vàlids.
h. En defecte d’acord dels respectius coordinadors o per inactivitat d’aquests,
agrupar les Assemblees Territorials d’acord amb el previst a l’article 2.4 del
present Reglament i determinar les seus electorals de les Assemblees Territorials
agrupades.
i. Resoldre els dubtes que li sotmetin les Meses de votació el dia de les eleccions.
j. Resoldre els recursos que es puguin plantejar per les candidatures eliminades.
k. Proclamar el resultat provisional i el definitiu de les votacions, així com el nom
dels candidats electes.
l.
Interpretar o suplir la present normativa electoral i dur a terme qualsevol altra
tasca prevista en aquest document o que es dedueix de les anteriors funcions,
sense que aquestes decisions puguin invalidar els acords presos per l’AG o vagin
en contra del que estableix el present Reglament.
4.5.-Per a qualsevol comunicació amb la Junta Electoral, l’ANC posarà a disposició
dels membres l’adreça electrònica juntaelectoral@assemblea.cat. Aquesta adreça
serà gestionada per aquell o aquells membres de la pròpia Junta Electoral que entre
ells determinin.
5.- CENS D’ELECTORS.
5.1.- Constituiran el cens d’electors tots els membres de l’ANC que en data 5 d’abril es
trobin correctament inscrits, siguin majors d’edat i estiguin al corrent de pagament del
segon trimestre el 19 d’abril.
5.2.- El cens provisional es publicarà en el web de l’ANC com a molt tard el dia 26 d’abril,
lloc on els membres podran consultar si estan correctament inclosos i a quina
Assemblea Territorial estan adscrits mitjançant la introducció del número del seu
document d’identitat.
5.3.- Els interessats podran reclamar contra la seva no inclusió en el cens provisional
entre els dies 26 i 30 d’abril.
45.4.- La Junta Electoral haurà de resoldre les reclamacions presentades fins el dia 3 de
maig, data en què s’haurà de disposar del cens definitiu.
6.- CANDIDATURES.
6.1.-Podran proposar-se com a candidats tots els membres de l’ANC que el dia 5 d’abril
estiguin degudament inscrits, siguin majors d’edat, es trobin al corrent de pagament en
data 19 d’abril i no estiguin afectats per cap mena d’incompatibilitat d’acord amb els
Estatuts o el Reglament de Règim Intern, entenent que una d’elles és el fet de ser
membre d’un secretariat territorial, sectorial o exterior i que, en cas de ser elegit membre
del Secretariat Nacional haurà de renunciar-hi
6.2.-La presentació de la candidatura suposa l’acceptació d’aquesta normativa electoral.
6.3.- Totes les candidatures seran uninominals. En el supòsit de que alguns candidats
expressin en la seva candidatura la intenció de formar un equip de treball, amb altres
candidats, aquesta dada tindrà caràcter merament informatiu per als electors,
6.4.-Els candidats hauran d’escollir entre presentar-se com a candidats de representació
territorial o bé com a candidats de representació nacional, sense que s’admeti la
postulació per als dos blocs al mateix temps.
6.5.-Els candidats, pel sol fet de presentar-se, acceptaran les següents restriccions, que
seran aplicables durant tot el mandat:
a. No podran ostentar càrrecs orgànics de cap partit polític a nivell nacional ni
ocupar llocs de responsabilitat en àmbits polítics de rang nacional des de la
presentació de la candidatura fins a la finalització del mandat. S’entendrà com a
lloc de responsabilitat en àmbits polítics de rang nacional el fet de formar part
d’una candidatura a unes eleccions, ésser càrrec electe o ostentar un alt càrrec
institucional de designació política.
b. Els candidats i candidates que es presentin per representació territorial hauran
d’estar inscrites com a membres de ple dreta la Regió per la qual es presentin,
viure-hi de forma habitual i col·laborar amb una de les Assemblees Territorials de
la Regió per on es presenta.
c. Un cop proposat per a una de les dues formes de representació, cap candidat
pot canviar la modalitat, sigui nacional o territorial, ni la Junta Electoral li pot
canviar.
6.6.- El termini de presentació de candidatures començarà el dia 21 d’abril i acabarà a les
24 hores del dia 30 d’abril.
6.7.- Les candidatures es presentaran, amb independència de si es postulen per la
representació territorial o nacional, emplenant i enviant el model de formulari de
candidatura, junt amb una fotografia de tipus carnet, a l’adreça electrònica
5juntaelectoral@assemblea.cat, tot indicant clarament si es presenten per un equip i
amb un programa de treball conjunt.
6.8.-El formulari de candidatura serà publicat en el lloc web de l’ANC no més tard del dia
20 d’abril.
6.9.-El formulari contindrà uns camps que seran obligatoris d’omplir i d’altres que seran
potestatius. Les dades marcades amb un asterisc seran obligatòries i hauran de ser
necessàriament completades pels candidats. Els candidats accepten, als efectes del què
preveu l’actual normativa sobre protecció de dades, que totes les dades seran fetes
públiques, llevat el número de document d’identitat, el número de telèfon, el domicili i
l’adreça electrònica, que es mantindran reservades per a l’ús exclusiu de la Junta
Electoral.
Els camps que contindrà el formulari de candidatura són:
a. Nom i cognoms.*
b. Tipus i número de document d’identitat.*
c. Data de naixement.*
d. Candidatura de representació territorial o de representació nacional.*
e. Assemblea Territorial i Regió.*
f. Compromís orientatiu d’hores de disponibilitat de mitjana setmanal.*
g. Indicació d’haver estat membre d’alguns dels Secretariats Nacionals anteriors o
del Comitè Permanent.*
h. Número de telèfon.*
i. Domicili.*
j. Adreça electrònica.*
k. Titulació acadèmica i formació complementària.
l.
Ocupació actual.
m. Idiomes que parla.
n. Pertinença a associacions privades i, si s’escau, càrrecs que ocupa o funcions que
hi desenvolupa.
o. Pertinença a partits polítics i, si s’escau, càrrecs que ocupa o funcions que hi
desenvolupa.*
p. Mèrits o trajectòria política, cívica, professional o experiència que el candidat
vulgui exposar per avalar la seva candidatura.
q. Pertinença, si s’escau, a un Equip de Treball i el nom del mateix.
r. Programa d’actuació, si el candidat en proposa algun.
6.10.-El dia 1 de maig, la Junta Electoral publicarà la llista de candidats admesos
provisionalment en el web de l’ANC i aquesta serà condició suficient per a la seva
6validesa. No obstant, les candidatures excloses seran comunicades als interessats per
correu electrònic a l’adreça que aquests hagin designat.
6.11.-Des d’aquesta data (1 de maig) i fins a les 24 hores del dia 3 de maig, els
interessats podran reclamar contra la seva exclusió i qualsevol tercer podrà impugnar
una candidatura provisionalment admesa. En ambdós casos, caldrà presentar les
al·legacions oportunes de forma clara i concisa enviant-les a l’adreça electrònica
juntaelectoral@assemblea.cat.
7.- INFORMACIÓ SOBRE LES CANDIDATURES PRESENTADES I ADMESES.
7.1.- El dia 5 de maig, la Junta Electoral publicarà en el lloc web de l’ANC les
candidatures definitivament admeses.
7.2.-Per tal de garantir la igualtat d’oportunitats de les candidatures presentades, la
informació sobre dites candidatures, tant per cada Regió com per representació
nacional, així com el seu respectiu programa d’actuació, si en tenen, es publicarà en el
lloc web de l’ANC.
A partir de la publicació definitiva, els actes públics dels candidats es restringiran als
actes ordinaris de l’entitat i no s’admetrà cap altra mena de propaganda o publicitat.
7.3.- Els programes d’actuació, si se’n presenten, no podran ser contradictoris amb la
Declaració Fundacional ni amb el Full de Ruta aprovat per l’ANC.
7.4.-La Junta Electoral podrà invalidar una candidatura si, al seu criteri, infringeix
manifestament les prohibicions indicades en aquest article 7è en qualsevol moment del
procés electoral.
8.- PREPARATIUS PER A LES ELECCIONS. LES MESES I ELS INTERVENTORS.
8.1.-El dia 5 de maig de 2014, la Junta Electoral publicarà en el lloc web de l’ANC
l’emplaçament de totes les seus electorals que hi haurà a cada Regió. A partir d’aquell
moment, els membres podran consultar en el lloc web la seu electoral on els correspon
votar.
8.2.-Correspondrà a les Assemblees Territorials escollir d’entre els seus membres les
persones que integraran la seva Mesa Electoral. L’elecció dels membres de la Mesa ha
de fer-se amb caràcter prèvi a la data de les eleccions. Abans del 8 de maig s’haurà de
comunicar a la Junta Electoral, enviant un correu a juntaelectoral@assemblea.cat, el
nom, el telèfon i el correu electrònic de contacte del President i del Secretari de la Mesa.
8.3.-En el cas de les seus electorals que resultin de l’agrupació de diverses Assemblees
Territorials, l’elecció de la Mesa Electoral es farà per acord de la majoria dels
coordinadors de les respectives Assemblees. En defecte d’acord, la Junta Electoral
designarà la Mesa d’entre els membres adscrits a les Assemblees agrupades.
8.4.-No podran ser membres de la Mesa Electoral els candidats a les eleccions, ja siguin
de representació territorial o nacional.
78.5.-Les Meses electorals estaran integrades per tres membres titulars i dos suplents.
D’entre els titulars, per acord entre ells, un farà les funcions de president de Mesa.
8.6.- Els membres que ho sol·licitin a la Junta Electoral des del dia 28 d’abril i fins el dia 3
de maig, podran actuar com a interventors per fer les funcions que s’indiquen a l’article
13.8 d’aquest RELEC. Per poder ser interventor cal el vistiplau de la Junta Electoral, ser
membre de ple dret i no presentar-se a les eleccions. La Junta Electoral publicarà el
llistat d’interventors designats com a molt tard el dia 5 de maig de 2014.
9.- PAPERETES DE VOT.
9.1.- No més tard del 5 de maig de 2014, la Junta Electoral publicarà els models de
paperetes de vot en el web de l’ANC.
Tot i això, la Junta Electoral disposarà d’una papereta específica reservada per als
membres de l’ANC adscrits en alguna de les Assemblees Exteriors existents, en la qual
només inclourà les candidatures de representació nacional en no disposar aquelles de
representació territorial. Aquesta papereta no es publicarà ja que serà remesa
directament per la Junta Electoral a tot aquell que formi part d’alguna Assemblea
Exterior i vulgui exercir el seu vot.
9.2.-Pel que fa a les paperetes de vot per a les candidatures de representació territorial,
hi haurà una papereta específica per a cada Regió, que només inclourà la llista de
candidats d’aquella Regió.
9.3.-Les paperetes de vot per a les candidatures de representació nacional inclouran
tots els candidats que hagin optat per aquesta via i seran iguals per a totes les Regions.
9.4.-Les paperetes de vot per a les candidatures per als Secretariats Territorials seran
completades per les respectives Assemblees Territorials, incorporant-hi els noms de tots
els candidats que s’hagin presentat a les eleccions del respectiu Secretariat Territorial.
9.5.-En funció del nombre de candidatures presents, es pot unificar les paperetes de les
eleccions al Secretariat Nacional en un sol formulari de vot, si bé es mantindrà la
diferenciació de la papereta en funció de la Regió en la que es voti.
9.6.-Tots els models de les paperetes de votació s’hauran de descarregar des del lloc
web de l’ANC.
9.7.-Les Assemblees Territorials, soles o agrupades, segons el cas, hauran d’imprimir un
nombre de paperetes de vot suficient considerant el nombre de membres adscrits i les
votacions a realitzar.
9.8.-Els candidats a les paperetes de votació es presentaran per rigorós ordre alfabètic
de cognoms.
810.- VOT ANTICIPAT.
10.1.-Els membres que prevegin que el dia de les eleccions no podran ser en el lloc on
els correspondria votar podran demanar a la Junta Electoral, des del dia 10 d’abril fins a
les 24 hores del dia 3 de maig, l’exercici del vot anticipat. Ho hauran de comunicar a
través de l’adreça de correu juntaelectoral@assemblea.cat, tot posant en còpia la seva
respectiva Assemblea Territorial.
10.2.-Per recollir el vot anticipat, la Junta Electoral designarà tants fedataris com seus
electorals hi hagi a cada Regió en què constin sol·licituds de vot anticipat per tal que
recullin aquests vots anticipats sol·licitats, a la seu o al lloc que acordin amb el membre
sol·licitant que ho ha demanat dins el termini previst. Els fedataris no poden ser
candidats a les presents eleccions.
10.3.-Les funcions de les persones designades per recollir el vot anticipat seran:
a. Verificar la identitat del soci que ho ha sol·licitat.
b. Recollir cada papereta de vot, introduir-la en un sobre, que es tancarà i segellarà.
Damunt el segell signaran les dues persones, el fedatari i el soci votant el qual
també haurà de posar el seu nom (per tal que consti el seu vot al cens).
c. Fer una llista de les persones a qui s’hagi recollit el vot anticipat en la Regió
respectiva, tot indicant les eleccions en les que ha votat.
d. Lliurar els sobres que continguin les paperetes de vot anticipat a la Mesa
Electoral corresponent a l’Assemblea Territorial de l’elector el mateix dia de les
eleccions.
11.- VOT DE LES ILLES BALEARS I AL PAÍS VALENCIÀ.
11.1.-Les persones associades a l’ANC que viuen a Mallorca, Menorca i les Pitiüses, i al
País Valencià, podran votar a les meses organitzades per la Coordinadora de Mallorca, o
per la Coordinadora del País Valencià les quals es constituiran de la manera establerta
en aquest RELEC. Serà aquesta la que gestionarà els vots d’acord amb el procediment
establert en els articles 13 i 14 d’aquest RELEC dedicats a la jornada electoral i al
recompte i escrutini de vots, respectivament.
11.2.-A l’igual que les Assemblees Exteriors, en no disposar les Illes Balears de
representació territorial, només podran votar a les candidatures de representació
nacional.
12.- VOT DE LES ASSEMBLEES EXTERIORS.
12.1.-La Junta Electoral es constituirà en mesa electoral per acollir el vot dels socis
censats en les diferents Assemblees Exteriors existents.
12.2.-Els membres de l’ANC de les Assemblees Exteriors que desitgin exercir el seu dret
a vot hauran de comunicar-ho a la Junta Electoral des del dia 10 d’abril fins a les 24
hores del dia 3 de maig a l’adreça de correu electrònic juntaelectoral@assemblea.cat,
indicant a quina Assemblea Exterior pertanyen.
912.3.-A l’igual que les Illes Balears i el País Valencià, en no disposar les Assemblees
Exteriors de representació territorial, només podran votar a les candidatures de
representació nacional.
12.4.-El dia 5 de maig, la Junta Electoral enviarà a tota aquella persona que hagi
manifestat la seva voluntat d’exercir el seu dret a vot, un cop confirmat que està
degudament inclòs en el cens definitivament publicat i pertanyi a l’Assemblea Exterior
indicada, directament a l’adreça de correu electrònic facilitada, una papereta elaborada
específicament per a les Assemblees Exteriors que inclourà únicament totes les
candidatures de representació nacional.
Aquestes persones tindran fins a les 24 hores del dia 9 de maig, hora catalana, per
retornar dites paperetes degudament confeccionades al correu electrònic
juntaelectoral@assemblea.cat, juntament amb una còpia escanejada del seu document
d’identitat.
13.- JORNADA ELECTORAL.
13.1.-Les eleccions seran el dia 10 de maig de 2014.
13.2.-L’horari de les votacions serà de 10 a 14 hores a tots els col·legis electorals. No
obstant això, les seus electorals podran reduir aquest horari en el cas que hagin votat
tots els membres del cens.
13.3.-Els integrants de la Mesa es trobaran en el lloc designat com a seu electoral no
més tard de les 9 hores.
13.4.- La Mesa haurà de:
a. Preparar i segellar dues caixes (o substituts) que faran la funció d’urnes, una per
a les paperetes de candidatures al Secretariat per representació territorial, l’altra
per a les de representació nacional, i tantes altres caixes com eleccions a
Secretariats Territorials tinguin lloc en la mateixa seu electoral.
b. Comprovar que disposa d’un nombre suficient de paperetes de vot, o imprimir-
les en el seu defecte.
c. Disposar un espai reservat on els votants puguin marcar les paperetes fora de la
vista general.
d. Custodiar el cens de votació que li facilitarà la Junta Electoral.
e. Preparar el document adient per fer el llistat successiu de votants i amb una
casella corresponent a cada una de les dues votacions (o tres si s’escull també el
respectiu Secretariat Territorial), d’acord amb el model que es facilitarà en el lloc
web de l’ANC.
f. Preparar els models d’Acta de Constitució de la Mesa i, d’acord amb els models
que es facilitaran en el lloc web de l’ANC.
g. Organitzar un servei d’ordre, si s’escau.
10h. Limitar l’entrada a la seu electoral als membres de l’Assemblea Territorial, als
interventors i als mitjans de comunicació.
13.5.-Els votants s’hauran d’identificar amb un document d’identitat suficient i amb
fotografia per permetre verificar la seva inclusió en el cens general i en el de
l’Assemblea Territorial corresponent.
13.6.-Els votants donaran les paperetes de vot a qui faci de president de la Mesa,
doblegades de forma que no es vegin les opcions escollides. Les paperetes seran
marcades per fora pel votant amb les lletres “T” i “N”, segons que es tracti del vot per
als representants territorials o nacionals del Secretariat Nacional. El President les
introduirà a l’urna corresponent, comprovant que les paperetes no estiguin duplicades.
Si les paperetes per a l’elecció de Secretariat Nacional es dissenya en model de papereta
única, no caldrà fer la marca exterior.
13.7.-Un dels secretaris de la Mesa marcarà el votant en el cens corresponent per
impedir que pugui votar dos cops i l’altre anotarà el seu nom al llistat successiu de
votants.
13.8.-Durant les votacions, les persones acreditades per la Junta Electoral com a
interventors, podran comprovar el correcte desenvolupament de les votacions en
qualsevol seu electoral. Per acomplir aquesta funció, podran prendre notes i obtenir
dades numèriques del nombre de votants i, en cas de detectar alguna irregularitat greu,
podran demanar a la Mesa la suspensió de la votació mentre la irregularitat no sigui
esmenada. Si fos el cas, n’informaran a la Junta Electoral.
13.9.-Acabat l’horari de les votacions, la Mesa registrarà les paperetes de vot anticipat
que s’hagin rebut procedint de la manera següent: traurà el sobre exterior signat i amb
el nom (el destruirà per preservar el secret del vot) i introduirà la papereta a l’urna
corresponent. Tot seguit s’iniciarà el recompte.
14.- RECOMPTE I ESCRUTINI.
14.1.-Primer es farà el recompte de vots de l’urna de candidats de representació
territorial per verificar si el nombre de vots coincideix amb el nombre de votants indicat
en el llistat corresponent.
14.2.-Si el nombre coincideix, es procedirà a l’escrutini apuntant el nombre de vots
obtingut per cada candidat de representació territorial.
14.3.- A continuació es procedirà de la mateixa manera respecte de l’urna de candidats
de representació nacional.
14.4.-Si el nombre de vots de qualsevol de les urnes, en un primer recompte, no
coincideix amb el nombre de votants indicat en el llistat corresponent, es tornaran a
comptar i si es confirma la discrepància, se’n deixarà constància en l’acta de l’escrutini,
especificant a l’acta el nombre de vots no coincidents.
14.5.-Si la discrepància és un excés de fins a tres paperetes de vot, se n’extraurà a l’atzar
un número igual, que s’annexaran a l’acte de l’escrutini. Si la diferència és superior a
11tres, la incidència es posarà en coneixement de la Junta Electoral, que resoldrà al seu
prudent arbitri, segons les circumstàncies del cas.
14.6.-Seran nuls els vots que continguin més candidats marcats que els permesos (3 en
el cas dels candidats de representació territorial, llevat la ciutat de Barcelona, que són 7
o els Barcelonesos sud i nord que són 2, o bé de 25 per al supòsit dels candidats de
representació nacional). Els vots considerats nuls s’annexaran a l’acta de l’escrutini.
14.7.-Els resultats de cada escrutini seran recollits en l’acta de constitució de la Mesa,
les quals seran signades per tots els membres de la Mesa i els interventors, si n’hi ha.
14.8.-El president de Mesa farà arribar el resultat de les votacions a la Junta Electoral el
més aviat possible, i sempre el mateix dia de les votacions, introduint les dades de
l’escrutini en el formulari en línia reservat que es disposarà en el lloc web de l’ANC o, en
el seu defecte, per correu electrònic o telèfon.
14.9.-Un exemplar original signat de l’acta d’escrutini serà enviat a la Junta Electoral per
correu postal o per qualsevol altre mitjà, incloent-hi les paperetes nul·les, les extretes i
el llistat successiu de votants.
14.10.-Finalitzat tot el procés de recompte i escrutini, i firmades les actes, es destruiran
els censos i les paperetes vàlides.
15.- PROCLAMACIÓ DELS RESULTATS.
15.1.-La Junta Electoral recollirà la totalitat de dades de les eleccions i proclamarà els
resultats provisionals publicant-los al lloc web de l’ANC, si és possible, el mateix dia 10
de maig de 2014 o, en el seu defecte, el dia següent, sense perjudici de les possibles
reclamacions o impugnacions que es puguin produir respecte de les votacions dutes a
terme en alguna seu electoral.
15.2.-Els candidats que no hagin estat escollits i que considerin que s’ha produït alguna
irregularitat que hagi pogut afectar la seva elecció podran reclamar davant la Junta
Electoral fins a les 24 hores del dia 12 de maig indicant els motius de la reclamació i
proposant, si s’escau, les proves en què fonamentin dita reclamació.
15.3.-La Junta Electoral resoldrà les reclamacions, si n’hi hagués, fins el dia 13 de maig
de 2014 i proclamarà oficialment els resultats definitius.
15.4.-En cas d’un empat en nombre de vots que suposi que almenys un dels candidats
que hagin empatat no pugui ser escollit, la Junta Electoral preguntarà als candidats
empatats si algun d’ells desitja renunciar en favor de l’altre o altres candidats empatats.
Si cap d’ells no vol renunciar, la designació serà feta per sorteig organitzat per la Junta
Electoral.
16.- CONSTITUCIÓ DEL NOU SECRETARIAT NACIONAL.
16.1.-El nou Secretariat Nacional es constituirà i presentarà públicament el dia 17 de
maig de 2014 i en el mateix moment cessaran automàticament en les seves funcions els
membres de l’anterior Secretariat Nacional. Correspondrà al Comitè Permanent en
12funcions organitzar la primera trobada del nou Secretariat Nacional i establir el seu
Ordre del dia.
El corresponent traspàs de poders i documentació serà realitzat entre el Secretariat
Nacional sortint i entrat.
16.2.-Els candidats electes estaran obligats a acceptar formalment el càrrec per tal de
poder dur a terme els tràmits pertinents per al registre dels seus membres davant el
Registre d’Associacions del Departament de Justícia.
16.3.-Si algun candidat electe no acceptés el càrrec sense una causa justificada com a
màxim el dia 30 de maig de 2014, s’entendrà que no l’accepta i serà substituït pel
candidat a qui correspongués per nombre de vots obtinguts.
16.4.-Completat tot l’anterior, la Junta Electoral quedarà automàticament dissolta.

diumenge, 13 d’abril del 2014

dijous, 10 d’abril del 2014

Estelada Plaça Catalunya - dijous

A les 10:00 mati del dijous 10 d'abril
En Carles i en Sebastià lamentant-se ....
Ales 12:00 del mati del dijous 10 d'abril
Gracies al Josep Maria Guillem ,l'artífex


Al acabar de col·locar-la ha vingut la brigada del Ajuntament a ajudar-nos.
Gracies també